Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα & Οδηγός Σπουδών

Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε οκτώ εξάμηνα, δυο ανά ακαδημαϊκό έτος. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 3 εβδομάδες εξετάσεων. Επίσης, δίνεται μία επιπλέον εξεταστική περίοδος 3 εβδομάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο και το εαρινό εξάμηνο από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 32 υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 175 ECTS ενώ από το 5ο εξάμηνο ξεκινούν παράλληλα και μαθήματα επιλογής. Συνολικά, υπάρχουν διαθέσιμα 32 μαθήματα επιλογής με συνδυασμό των οποίων οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν 36 ECTS. Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εργαστηριακές ή/και φροντιστηριακές ασκήσεις.

Για την παρακολούθηση και την εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Ωστόσο, για την εγγραφή των φοιτητών/-τριών στο 3ο έτος, είναι προαπαιτούμενη η απόκτηση ποσοστού 75% των ECTS των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους.

Για την απόκτηση πτυχίου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4 έτη φοίτησης και 240 ECTS, συμπεριλαμβανομένης πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης οι οποίες αποδίδουν 24 και 5 ECTS αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο των σπουδών τους, οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας και Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

 Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Έτος

1o Εξάμηνο
ΜάθημαΘεωρία
(ώρες/εβδομάδα)
Φροντιστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Εργαστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
Γενική Βιολογία3-26
Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες4-26
Οργανική Χημεία3126
Δομή και Ανάλυση Βιομορίων4-35
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων3-25
Αγγλική Ορολογία3--2

Σύνολο

30

 

2o Εξάμηνο
ΜάθημαΘεωρία
(ώρες/εβδομάδα)
Φροντιστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Εργαστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
Βιοοργανική Χημεία3136
Βιοσύνθεση μακρομορίων - ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης42-6
Φυσιολογία Ι32-6
Κυτταρική Βιολογία3-26
Βιοστατιστική3--6

Σύνολο

30

2ο Έτος

3o Εξάμηνο
ΜάθημαΘεωρία
(ώρες/εβδομάδα)
Φροντιστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Εργαστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
Ενζυμολογία4-36
Μικροβιολογία – Ιολογία4-36
Γενετική32-6
Φυσιολογία ΙΙ32-6
Μοριακή Βιολογία3126

Σύνολο

30

 

4o Εξάμηνο
ΜάθημαΘεωρία
(ώρες/εβδομάδα)
Φροντιστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Εργαστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μεταβολισμός4-36
Βιοπληροφορική2-26
Φυσιολογία Φυτών3--6
Μεταγωγή σήματος32-6
Γενετική του Ανθρώπου31-6

Σύνολο

30

3ο Έτος

5o Εξάμηνο
ΜάθημαΘεωρία
(ώρες/εβδομάδα)
Φροντιστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Εργαστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
Βιοχημική Τοξικολογία3-25
Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών3--5
Αναπτυξιακή Βιολογία4--5
Βιοχημική Φαρμακολογία32-5
Εξέλιξη31-5
Μαθήματα Επιλογής---5

Σύνολο

30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5ου εξαμήνου
Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά2--4
Βιοχημική Μηχανική2-34
Ανθρωπολογία της Αγωγής & Σύγχρονες Παιδαγωγικές
Κατευθύνσεις
31-3
Από την επιστήμη στην επιχείρηση-Καινοτομία και
επιχειρηματικότητα στην βιοτεχνολογία
21-3

 

6o Εξάμηνο
ΜάθημαΘεωρία
(ώρες/εβδομάδα)
Φροντιστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Εργαστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
Βιοφυσική3-25
Από τη Γονιδιωματική στη Βιολογία
Συστημάτων
3125
Κλινική Βιοχημεία3-35
Βιοτεχνολογία Ζώων3-25
Μαθήματα Επιλογής---5
Πρακτική Εργασία---5

Σύνολο

30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6ου εξαμήνου
Ανοσολογία3--4
Ειδικά μαθήματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας21-3
Μοριακή Οικολογία2--3
Βιοηθική και Εκπαίδευση22-3
Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας2-24
Βιοχημεία και Τεχνολογία Τροφίμων2--3
Συνθετική Βιολογία2--4

4ο Έτος

7o Εξάμηνο
ΜάθημαΘεωρία
(ώρες/εβδομάδα)
Φροντιστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Εργαστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία3-25
Βιοτεχνολογία Φυτών3-25
Μαθήματα Επιλογής---20

Σύνολο

30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7ου εξαμήνου
Αναλυτική Βιοχημεία22-5
Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία2125
Βιοχημεία Κυτταρικής Βλάβης και Προστασίας2--4
Δομική Βιοχημεία2-25
Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία2--3
Ενόργανη Ανάλυση21-4
Κυτταροκαλλιέργειες2-24
Γενετική Μηχανική εντόμων και Εφαρμογές21-3
Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών31-3
Μοριακή Ογκογένεση3--3
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (γίνεται στο Βόλο)21-3

 

8o Εξάμηνο
ΜάθημαΘεωρία
(ώρες/εβδομάδα)
Φροντιστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Εργαστήρια
(ώρες/εβδομάδα)
Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθήματα Επιλογής---6
Διπλωματική εργασία---24

Σύνολο

30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8ου εξαμήνου
Μοριακή Ιολογία2--3
Τεχνολογία Επεξεργασίας Αποβλήτων24-4
Oρμονική Ρύθμιση Μεταβολισμού2--4
Ακαδημαϊκή Γραφή στη Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία στην Αγγλική21-3
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό3--4
Ειδικά Θέματα Οργανικής Σύνθεσης2-34
Φάρμακα στον αθλητισμό: antidoping, διεθνείς κανονισμοί,
έρευνα WADA
22-3
Πληθυσμιακή Γενετική2--3
Εξέλιξη Ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες21-3
Επιστήμη Δεδομένων και Βιοτεχνολογία2--3