Επιλογή Σελίδας

Μέλη ΕΤΕΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Γαργαλιάνου Ιωάννα

email: iogargal-at-bio.uth.gr
Τηλέφωνο: 2410-565283
Θέση: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Βιολογίας