Επιλογή Σελίδας

Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Αρσενοπούλου Ζωή

zoiarsenop@uth.gr

Δαλακούρα Αθανάσιος

nasosdal-at-gmail.com

Καλλιαμπάκου Αικατερίνη

kalliamp-at-yahoo.gr

Καντσάδη Αναστασία

akantsadi-at-uth.gr

Καράς Παναγιώτης

pkaras-at-uth.gr
2410-565232

Κολλάτος Νικόλαος

nikollat-at-bio.uth.gr

Ιωάννης Δ. Κυριαζής

Μαρκάτου Μαρία

markatou-at-uth.gr

Μπούνας Αναστάσιος

abounas-at-uth.gr
2410-565287

Στραβοδήμος Γεώργιος

stravodi-at-bio.uth.gr
2410-565297

Τζιουμάκη Νίκη

nikitzioumaki-at-gmail.com

Τσουμάνη Κωνσταντίνα

kotsouma-at-bio.uth.gr
2410-565296