Επιλογή Σελίδας

Παροχή Υπηρεσιών

Mε στόχο την αξιοποίηση της υψηλής ποιότητας έρευνας και τεχνογνωσίας, τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος παρέχουν, με την έγκριση και διαχείριση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξειδικευμένες υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Εργαστήρια

Γενετικής, Συγκριτικής & Εξελικτικής Βιολογίας

Υπηρεσίες

 • Πακέτο Υπηρεσιών OptiFeed: Ολοκληρωμένη αναλυτική προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πεπτικότητας in vitro και της βιοδιαθεσιμότητας των διατροφικών πρωτεϊνών πρώτων υλών και σιτηρεσίων που προορίζονται για την εκτροφή ιχθύων
 • Πακέτο Υπηρεσιών TraceIT!: Σουίτα μοριακών μεθοδολογιών για την ιχνηλάτηση πρώτων υλών, τροφίμων και ζωοτροφών ζωικής προέλευσης κατά μήκος όλης της αλυσίδας παραγωγής και μεταποίησης
 • Υπηρεσίες πιστοποιήσης θηραμάτων: Γενετικός χαρακτηρισμός θηραμάτων πριν την απελευθέρωση τους, όπως απαιτείται από τις υπηρεσίες παρακολούθησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επικοινωνία

info-at-bioz.gr | 2410-565287

Φυσιολογίας Ζωϊκών Οργανισμών

Υπηρεσίες

 • Μέτρηση συνόλου βιοδεικτών σε δείγματα αίματος που σχετίζονται με την έκφραση κρίσιμων γονιδίων (και έχουν συνδεθεί με οξειδωτικό στρες, κυτταροπροστασία, αντιγήρανση, φλεγμονή).
 • Μελέτη της προέλευσης και της ποιότητας προϊόντος, προκειμένου να παρέχονται καλύτερες πληροφορίες στην εταιρεία παραγωγής ή εμπορίας των προϊόντων, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί τους προμηθευτές της και να καθορίζει ανάλογα τις τιμές της αγοράς.
 • Αξιολόγηση διαφόρων συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων in vitro, πειραμάτων σε κυτταρικές σειρές και in vivo μελέτες με σκοπό τη δημιουργία ενός φακέλου πιστοποιήσης προϊόντων.
 • Ανάπτυξη βιολειτουργικών τροφίμων και εκχυλισμάτων για τη βιομηχανία καλλυντικών. Ανάλυση συνθετικών μορίων για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες.
 • Εργαστηριακή ανάλυση γεωργικών προϊόντων με βάση τον κανονισμό του νέου καινοτόμου ευρωπαϊκού σήματος πιστοποιήσης AFQ.

Επικοινωνία

dkouret-at-uth.gr | 2410-565286 3093

Δομικής & Λειτουργικής Βιοχημείας

Υπηρεσίες

 • Αξιολόγηση μορίων για αντιυπεργλυκαιμική ή αντιοιστρογόνα δράση.
 • Προσδιορισμός πρωτεϊνικών δομών και συμπλόκων του με μικρά μόρια με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ.
 • Παραγωγή λειτουργικώ κατ’ απαίτηση μακρομορίων τόσο από φυσικά όσο και από μη φυσικά δομικά στοιχεία.
 • Μελέτες σχεδιασμού καινοτόμων τροφίμων – Εύρεση καινοτόμων τεχνικών παρασκευής και συντήρησες ασφαλών τροφίμων.
 • Έλεγχος ποιότητας τροφίμων – Οργανοληπτικός έλεγχος.

Επικοινωνία

biochemlab-at-bio.uth.gr | 2410-565297

Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος

Υπηρεσίες

 • Προσδιορισμός του μικροβιώματος (βακτηρίων και μυκήτων) σε δείγματα εδάφους, φυτών, τροφίμων μέσω μεθόδων ομικής ανάλυσης.
 • Εκτίμηση του φορτίου των εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων σε αγροτικά εδάφη με την χρήση διαγνωστικών μεθόδων PCR πραγματικού χρόνου.
 • Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής τύχης γεωργικών φαρμάκων στο πλαίσιο της εκτιμησης επικινδυνότητας (enviromental risk assessment).

Επικοινωνία

plantenvlab-at-bio.uth.gr | 2410-565232

Βιοπληροφορικής

Υπηρεσίες

 • Βιοπληροφορικές αναλύσεις. Μηχανική μάθηση και πρόβλεψη βιολογικών δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις.

Επικοινωνία

amoutzias-at-bio.uth.gr | 2410-565289