Επιλογή Σελίδας

Ιστορία Τμήματος

2000

 • Ίδρυση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα (ΠΔ 82/2000) και υποδοχή των πρώτων φοιτητών/-τριών. Στέγαση στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας.

2003

 • Συμμετοχή του Τμήματος, για πρώτη φορά, στα προγράμματα ERASMUS/SOCRATES. Έκτοτε έχουν συναφθεί, διατηρούνται και αξιοποιούνται συμφωνίες τόσο του Τμήματος όσο και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

2004

 • Ορκωμοσία των πρώτων 15 Βιοχημικών-Βιοτεχνολόγων αποφοίτων του Τμήματος.

2006

 • Απονομή των δύο πρώτων διδακτορικών διπλωμάτων σε διδάκτορες που εκπόνησαν τη διατριβή τους στο Τμήμα.
 • Ίδρυση του πρώτου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοτεχνολογία-Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος».

2008

 • Το Τμήμα γίνεται αυτοδύναμο (1η Γενική Συνέλευση: 5/3/2008).
 • Ίδρυση του δεύτερου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας-Μοριακή Γενετική-Διαγνωστικοί Δείκτες».

2009

 • Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων (ΠΔ104/2009).
 • Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης για απασχόληση των φοιτητών/-τριών στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα για χρονικό διάστημα 2 μηνών.
 • Θεσμοθέτηση Εργαστηρίου Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας και Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών (ΦΕΚ 11971/10-9-2009).

2010

 • 10 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας: 270 πτυχιούχοι, 81 μεταπτυχιακά διπλώματα, 19 διδακτορικές διατριβές, 198 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (Scopus).

2011

 • Πρώτη αξιολόγηση του Τμήματος από ομάδα εξωτερικών αξιολογητών.

2013

 • Απώλεια του Επίκ. Καθηγητή Βασίλειου Μπαγιάτη που από το 2004 οργάνωσε και δίδαξε τα μαθήματα Πληροφορική και Βιοστατιστική και συνεισέφερε σε όλες τις δράσεις του Τμήματος. Η αίθουσα του Εργαστήριου Πληροφορικής φέρει το όνομά του στη μνήμη του.

2014

 • Ένταξη της Πρακτικής Άσκησης στο χρηματοδοτούμενο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Θεσμοθέτηση ετήσιας διήμερης εκδήλωσης υποδοχής και ενημέρωσης μαθητών και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2015

 • Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και εισαγωγή του θεσμού του προαπαιτούμενου της επιτυχούς ολοκλήρωσης από τους φοιτητές του 75% των ECTS των μαθημάτων του 1ου & 2ου έτους, πριν συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 3ο έτος, μέτρο πρωτοποριακό για τα Τμήματα Βιοεπιστημών της χώρας, το οποίο επιτάχυνε την αποφοίτηση των φοιτητών του Τμήματος.
 • Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τοξικολογία» και του πρώτου Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
 • Θεσμοθέτηση των Εργαστηρίων Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας, Βιοοργανικής Χημείας, Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριολογίας – Ιολογίας, Μοριακής Βιολογίας & Γονιδιωματικής, Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος και Βιοπληροφορικής (ΦΕΚ 515/3.4.2015).

2016

 • Μετεγκατάσταση του Τμήματος σε νέο, σύγχρονο κτίριο έκτασης 5200 τ.μ., το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2007-13). Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, μαζί με το κτήριο του Τμήματος Ιατρικής, την Βιβλιοθήκη και το εστιατόριο συγκροτούν την Πανεπιστημιούπολη της Βιόπολις στην Λάρισα.

2017

 • Κατοχύρωση επιπλέον επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους (ΦΕΚ 193/Α/13-12-2017) σχετικά με την ένταξή τους στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ4 (ειδικότητα Βιολόγων).
 • Ίδρυση του πρώτου ξενόγλωσσου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες».

2018

 • Ίδρυση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής στη Συνθετική Βιολογία OMIC-Engine με συντονιστή το Τμήμα, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Χορήγηση «Βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» στους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Ίδρυση της εταιρείας  spin-off FoodOxys από το Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών.

2019

 • Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών με υψηλή βαθμολογία από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
 • Ομάδα φοιτητών του Τμήματος σε συνεργασία με φοιτητές από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατακτούν με το project ODYSSEE το χρυσό μετάλλιο στον παγκόσμιο διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM και είναι υποψήφιοι για τα μετάλλια “Best Integrated Human Practices” και “Best Supporting Entrepreneurship”.

2020

 • 20 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας: 884 πτυχιούχοι, 585 μεταπτυχιακά διπλώματα, 64 διδακτορικές διατριβές, 757 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (Scopus).
 • Χορήγηση «Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσης Η/Υ» στους αποφοίτους του Τμήματος που αποδεικνύει επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ με βάση τα κριτήρια του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
 • Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ομάδα φοιτητών του Τμήματος σε συνεργασία με φοιτητές από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατακτούν με το project AMALTHEA το χρυσό μετάλλιο στον παγκόσμιο διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM και είναι υποψήφιοι για το μετάλλιο “Food & Nutrition Project”.

2021

 • Ίδρυση του ξενόγλωσσου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Αλληλεπιδράσεις Ξενιστή-Μικροβίων» σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιχθυολογίας και Υδάτινων Πόρων και Φυτικής Παραγωγής και Γεωργικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Πιστοποίηση του Eργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών  με ISO 9001:2015 για υπηρεσίες βιοχημικής και βιολογικής ανάλυσης από τον φορέα SWISS APPROVAL.

2023

 • Πιστοποίηση των δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» και «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας – Μοριακή Γενετική – Διαγνωστικοί δείκτες» από την ΕΘΑΑΕ.
 • H ομάδα φοιτητών iGEM Thessaly 2023, υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ του ΤΒΒ, συμμετείχε στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας στο Παρίσι με το ερευνητικό έργο ΟPHAELIA: From Waste to Worth και απέσπασε χρυσό μετάλλιο και ψηφίστηκε στις 10 καλύτερες ομάδες παγκοσμίως.

2000

 • The Department of Biochemistry and Biotechnology of the School of Health Sciences of the University of Thessaly, located in Larisa Greece, was established in 2000. The Department accepted its first students during the academic year 2000-2001.

2003

 • The Department participated for the first time in the ERASMUS / SOCRATES programs and since then it has partnered and maintained agreements with many Universities abroad while it exploits agreements of the University of Thessaly.

2004

 • Graduation of the first 15 Biochemists-Biotechnologists.

2006

 • Defense and graduation of the first two PhD candidates.
 • The first Postgraduate Program (MSc) of the Department entitled “Biotechnology-Quality of Nutrition and Environment” was established.

2008

 • The Department became autonomous (1st General Assembly: 05/03/2008).The Postgraduate Program entitled “Applications of Molecular Biology- Molecular Genetics- Diagnostic markers” was established.

2009

 • Τhe professional rights of the graduates of the Department were established by the Presidential Decree 104/2009.
 • Establishment of the Internship Program for the employment of the students in the private or public sector for a period of 2 months.
 • Foundation of the Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology and the Laboratory of Animal Physiology (Government Gazette 11971 / 10-9-2009).

2010

 • 10 years since the establishment of the Department of Biochemistry and Biotechnology: 270 graduates, 81 postgraduate diplomas, 19 PhD dissertations, 198 publications in scientific journals (Scopus).

2011

 • First evaluation of the Department by a group of external reviewers.

2013

 • The Department mourned the premature death of the Assistant Professor Vassilis Bagiatis who organized and taught the courses of Informatics and Biostatistics since 2004. He tirelessly contributed to all the activities of the Department. In his honour, the Computer Laboratory was named after him.

2014

 • The Internship program of the Department is funded by NSRF program 2014-2020.
 • Inauguration of an annual two-day open days event for students and teachers of the high schools of the Thessaly Region.

2015

 • The Undergraduate Studies Program was reformed and the prerequisite of the successful completion of the 75% of the ECTS of the 1st & 2nd year, before enrolling in the 3rd year, was introduced which accelerated the graduation of the students.
 • Two Postgraduate Programs were established: “Toxicology” and “Bioentrepreneurship” which is co-organized with the Institute of Biology, Pharmaceutical Chemistry and Biotechnology, The National Hellenic Research Foundation.
 • Foundation of the Laboratories of Structural and Functional Biochemistry, Bioorganic Chemistry, Microbial Biotechnology – Molecular Bacteriology – Virology, Molecular Biology & Genomics, Plant & Environmental Biotechnology and Bioinformatics (Government Gazette 515 / 3.4.2015).

2016

 • The Department was relocated to a modern building of 5200 sq. m., funded by the Operational Program of the Region of Thessaly (NSRF 2007-2013), and along with the premises of the School of Medicine constitute the “Viopolis” campus.

2017

 • Additional professional rights were obtained (Government Gazette 193 / Α / 13-12-2017) and the graduates became eligible for teaching at high school level.
 • A new Postgraduate Program, entitled “Advanced Experimental and Computational Biosciences” was introduced, which is implemented exclusively in english.
 • All Postgraduate Programs of the Department were re-established in accordance to the decree 4485/2017.

2018

 • Establishment of the National Research Infrastructure in Synthetic Biology OMIC-Engine which is coordinated by the Department and funded by the Operational Program “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation” (NSRF 2014-2020).
 • The “Certificate of Pedagogical and Teaching Adequacy” is issued to the eligible graduates of the Department.
 • Establishment of the spin-off company FoodOxys by the Laboratory of Animal Physiology.

2019

 • Certification of the Undergraduate Program with high score by the National Higher Education Authority (ETHAE).
 • iGEM Thessaly, a group of students from the Department in collaboration with students from the University of Thessaly, created the ODYSSEE project which won the gold medal in the International Competition of Synthetic Biology iGEM and was nominated for the medals “Best Integrated Human Practices” and “Best Supporting Entrepreneurship”.

2020

 • 20 years since the establishment of the Department of Biochemistry and Biotechnology: 884 graduates, 585 postgraduate diplomas, 64 PhD dissertations, 757 publications in scientific journals (Scopus).
 • The “Certification of Computer Adequacy” is issued to the eligible graduates of the Department.
 • For the second consecutive year, iGEM Thessaly won with the AMALTHEA project the gold medal in the International Competition of Synthetic Biology iGEM.

2021

 • Establishment of the Postgraduate Program “Host-Microbial Interactions” in collaboration with the Department of Ichthyology and Aquatic Environment and the Department of Agriculture Crop Production and Rural Environment of the University of Thessaly, which is implemented exclusively in English.
 • Certification of the Laboratory of Animal Physiology with ISO 9001: 2015 for biochemical and biological analysis services by SWISS APPROVAL.

2023

 • The first two MSc courses of the Department of Biochemistry and Biotechnology, MSc in Biotechnology – Food and Environmental Quality and MSc in Applications of Molecular Biology – Genetics – Diagnostic Biomarkers went through the accreditation process by the Higher National Education Authority (ETHAE).
 • The iGEM Thessaly 2023 student team, under the mentoring of Professors of the DBB, participated in the Word Competition of Synthetic Biology in Paris and was awarded a gold medal and it was voted amongst the best 10 teams of the whole Competition.