Επιλογή Σελίδας

Σύλλογος Αποφοίτων

Ο Ελληνικός Σύλλογος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ιδρύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2006 και εδρεύει στη Λάρισα. Ο Ελληνικός Σύλλογος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Ε.Σ.Β.Β) δημιουργήθηκε από αποφοίτους του Tμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στα πλαίσια της προσπάθειας της επαγγελματικής τους κατοχύρωσης και αποκατάστασης.

Σήμερα ο Ε.Σ.Β.Β. απαριθμεί περί τα 150 μέλη και συνεργάζεται με άλλες ενώσεις και σωματεία προκειμένου να εδραιωθεί στο χώρο των βιοεπιστημών, να ενημερώνεται για τις εξελίξεις και να δώσει μια νέα δυναμική στο χώρο αυτόν βασιζόμενος στο επιστημονικό υπόβαθρο που φέρουν τα μέλη του.

Προσκαλούμε όλους τους αποφοίτους να εγγραφούν και συμμετέχουν στο σύλλογο, προκειμένου η δυναμική μας να γίνει πιο ισχυρή και η φωνή μας πιο δυνατή.

Ε-mail Συλλόγου: esbbinfo-at-gmail.com | Τηλ. Επικοινωνίας: 694-6120087, 697-4029061