Επιλογή Σελίδας

Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Αμούτζιας Γρηγόριος

Καθηγητής
amoutzias-at-bio.uth.gr
2410-565289

Καρπούζας Δημήτριος

Καθηγητής
dkarpouzas-at-bio.uth.gr
2410-565294

Κομιώτης Δημήτριος

Καθηγητής
dkom-at-bio.uth.gr
2410-565285

Κουρέτας Δημήτριος

Καθηγητής
dkouret-at-uth.gr
2410-565277

Λεωνίδας Δημήτριος

Καθηγητής
ddleonidas-at-bio.uth.gr
2410-565278

Μαμούρης Ζήσης

Καθηγητής
zmamur-at-uth.gr
2410-565282

Ματθιόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής
kmathiop-at-bio.uth.gr
2410-565284

Μούτου Αικατερίνη

Καθηγήτρια
kmoutou-at-bio.uth.gr
2410-565279

Παπαδοπούλου Καλλιόπη

Καθηγήτρια
kalpapad-at-bio.uth.gr
2410-565244

Γιαννούλη Περσεφόνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
pergian-at-uth.gr
2410-565208

Μόσιαλος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
mosial-at-bio.uth.gr
2410-565270

Μπαλατσός Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής
balatsos-at-bio.uth.gr
2410-565261

Ψαρρά Άννα-Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ampsarra-at-bio.uth.gr
2410-565221

Βασιλειάδης Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής
sovasileiadis-at-uth.gr
2410-565223

Γιακουντής Αντώνιος

Επίκουρος Καθηγητής
agiakountis-at-uth.gr
2410-565206

Ζίφα Αιμιλία

Επίκουρος Καθηγήτρια
azifa-at-uth.gr
2410-565288

Κοντού Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια
mkontou-at-bio.uth.gr
2410-565281

Λιαδάκη Καλλιόπη

Επίκουρος Καθηγήτρια
kliad-at-bio.uth.gr
2410-565260

Παπουτσοπούλου Σταματία

Επίκουρος Καθηγήτρια
stapapou-at-uth.gr
2410565217

Πατεράκη Χρυσάνθη

Επίκουρος Καθηγήτρια
paterakichr-at-uth.gr
2410-565295

Σαραφίδου Θεολογία

Επίκουρος Καθηγήτρια
sarafid-at-bio.uth.gr
2410-565204

Σκαμνάκη Βασιλική

Επίκουρος Καθηγήτρια
vskamnaki-at-bio.uth.gr
2410-565267

Στάγκος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγήτης
stagkos-at-bio.uth.gr
2410-565229

Τσίκου Δανιέλα

Επίκουρος Καθηγήτρια
dtsikou-at-uth.gr
2410-565207

Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ