Επιλογή Σελίδας

Επικοινωνία  Τηλεφωνικός Κατάλογος Τμήματος

  Διεύθυνση Αλληλογραφίας

  Τμ. Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Συγκρότημα Βιόπολις
  ΤΚ 415 00, Λάρισα

  Τηλέφωνα

  Φαξ

  e-mail Γραμματείας

  Τηλεφωνικός Κατάλογος Π.Θ.