Επιλογή Σελίδας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Χειμερινό Εξάμηνο

  • Τα θεωρητικά μαθήματα (όχι τα εργαστήρια) όλων των ετών θα ξεκινήσουν στις 26/09/2022.
  • Τα εργαστήρια των μαθημάτων και ο χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες θα ξεκινήσουν σε ημερομηνία που θα ανακοινώσουν οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος.

Εαρινό Εξάμηνο

  • Τα θεωρητικά μαθήματα (όχι τα εργαστήρια) όλων των ετών θα ξεκινήσουν στις 14/02/2023.
  • Τα εργαστήρια των μαθημάτων και ο χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες θα ξεκινήσουν σε ημερομηνία που θα ανακοινώσουν οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος.