Επιλογή Σελίδας

Erasmus+

Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο, μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές/-τριες να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού ή για πρακτική άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού, με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας έχει συμφωνίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού ενώ παράλληλα κάνει χρήση συμφωνιών που έχουν συναφθεί και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η κινητικότητα φοιτητών στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά, όπως η ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού.

Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών για σπουδές είναι από 3 έως 12 μήνες ενώ για πρακτική άσκηση είναι από 2 έως 12 μήνες.

Αντίστοιχα, το Τμήμα προσφέρει μαθήματα σε φοιτητές που το επισκέπτονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ειδικότερα, προσφέρονται όλα τα μαθήματα επιλογής και συγκεκριμένα υποχρεωτικά μαθήματα, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον υπεύθυνο καθηγητή.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Υπεύθυνος για το πρόγραμμα Erasmus στο Τμήμα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μόσιαλος.