Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα & Οδηγός Σπουδών

Προσοχή! Η σελίδα περιέχει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το 1ο Έτος και το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών για τα υπόλοιπα έτη. Μπορείτε επιπλέον να δείτε:

————————————————–

Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε οκτώ εξάμηνα, δυο ανά ακαδημαϊκό έτος. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 3 εβδομάδες εξετάσεων. Επίσης, δίνεται μία επιπλέον εξεταστική περίοδος 3 εβδομάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο και το εαρινό εξάμηνο από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 32 υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 175 ECTS ενώ από το 5ο εξάμηνο ξεκινούν παράλληλα και μαθήματα επιλογής. Συνολικά, υπάρχουν διαθέσιμα 32 μαθήματα επιλογής με συνδυασμό των οποίων οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν 36 ECTS. Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εργαστηριακές ή/και φροντιστηριακές ασκήσεις.

Για την παρακολούθηση και την εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Ωστόσο, για την εγγραφή των φοιτητών/-τριών στο 3ο έτος, είναι προαπαιτούμενη η απόκτηση ποσοστού 75% των ECTS των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους.

Για την απόκτηση πτυχίου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4 έτη φοίτησης και 240 ECTS, συμπεριλαμβανομένης πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης οι οποίες αποδίδουν 24 και 5 ECTS αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο των σπουδών τους, οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας και Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

 Πρόγραμμα Σπουδών

ECTS: Διδακτικές Μονάδες | Θ: Ώρες Θεωρίας | Φ: Ώρες φροντιστηρίου| Ε: Ώρες Εργαστηρίου

1ο Έτος – Α’ Εξάμηνο (1ο)

Τα μαθήματα 1ου Εξαμήνου είναι σε συμφωνία με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

Γενική Βιολογία

ΒΒ0101 – ECTS:4 – Θ:3

Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες και Πειραματική Διδασκαλία

ΒΒ0103 – ECTS:6 – Θ:4 Ε:2

Μαθηματικά

ΒΒ0106 – ECTS:3 – Θ:2

Βασικές Αρχές Βιοχημείας

ΒΒ0105 – ECTS:5 – Θ:4 Ε:3

Οργανική Χημεία

ΒΒ0104 – ECTS:6 – Θ:3 Φ:1 Ε:2

Πληροφορική και Ψηφιακές Δεξιότητες

ΒΒ0107 – ECTS:3 – Θ:3 Ε:2

Εργαστήριο Βιολογικής Ποικιλότητας

ΒΒ0102 – ECTS:3 – Ε:2

1ο Έτος – Β’ Εξάμηνο (2ο)

Τα μαθήματα 2ου Εξαμήνου είναι σε συμφωνία με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

Φυσιολογία Ανθρώπου

ΒΒ0204 – ECTS:6 – Θ:4

Βιοοργανική Χημεία

ΒΒ0202 – ECTS:6 – Θ:3 Φ:1 Ε:3

Βιοστατιστική και Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

ΒΒ0205 – ECTS:5 – Θ:3 Φ:1

Βιοχημεία Πρωτεϊνών και Νουκλεϊκών Οξέων

ΒΒ0203 – ECTS:5 – Θ:4 Φ:2

Κυτταρική Βιολογία

ΒΒ0201 – ECTS:6 – Θ:3 Ε:2

Αγγλική Ορολογία

ΒΒ0206 – ECTS:2 – Θ:3

2ο Έτος – Γ’ Εξάμηνο (3ο)

Ενζυμολογία

ECTS:6 – Θ:4 Ε:3

Μικροβιολογία – Ιολογία

ECTS:6 – Θ:4 Ε:3

Γενετική

ECTS:6 – Θ:3 Φ:2

Φυσιολογία ΙΙ

ECTS:6 – Θ:3 Φ:2

Μοριακή Βιολογία

ECTS:6 – Θ:3 Φ:1 Ε:2

2ο Έτος – Δ’ Εξάμηνο (4ο)

Μεταβολισμός

ECTS:6 – Θ:4 Ε:3

Βιοπληροφορική

ECTS:6 – Θ:2 Ε:2

Φυσιολογία Φυτών

ECTS:6 – Θ:3

Μεταγωγή σήματος

ECTS:6 – Θ:3 Φ:2

Γενετική του Ανθρώπου

ECTS:6 – Θ:3 Φ:1

3ο Έτος – Ε’ Εξάμηνο (5ο)

Βιοχημική Τοξικολογία

ECTS:5 – Θ:3 Ε:2

Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών

ECTS:5 – Θ:3

Αναπτυξιακή Βιολογία

ECTS:5 – Θ:4

Βιοχημική Φαρμακολογία

ECTS:5 – Θ:3 Φ:2

Εξέλιξη

ECTS:5 – Θ:3 Φ:1

Mαθήματα Επιλογής

ECTS:5

Μαθήματα Επιλογής 5ου εξαμήνου

Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά

ECTS:4 – Θ:2

Βιοχημική Μηχανική

ECTS:4 – Θ:2 Ε:3

Ανθρωπολογία της Αγωγής & Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις

ECTS:3 – Θ:3 Φ:1

Από την επιστήμη στην επιχείρηση-Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην βιοτεχνολογία

ECTS:3 – Θ:2 Φ:1

3ο Έτος – ΣΤ’ Εξάμηνο (6ο)

Βιοφυσική

ECTS:5 – Θ:3 Ε:2

Από τη Γονιδιωματική στη Βιολογία Συστημάτων

ECTS:5 – Θ:3 Φ:1 Ε:2

Κλινική Βιοχημεία

ECTS:5 – Θ:3 Ε:3

Βιοτεχνολογία Ζώων

ECTS:5 – Θ:3 Ε:2

Mαθήματα Επιλογής

ECTS:5

Πρακτική Εργασία

ECTS:5

Μαθήματα Επιλογής 6ου εξαμήνου

Ανοσολογία

ECTS:4 – Θ:3

Ειδικά μαθήματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας

ECTS:3 – Θ:2 Φ:1

Μοριακή Οικολογία

ECTS:3 – Θ:2

Βιοηθική και Εκπαίδευση

ECTS:3 – Θ:2 Φ:2

Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας

ECTS:4 – Θ:2 Ε:2

Βιοχημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

ECTS:3 – Θ:2

Συνθετική Βιολογία

ECTS:4 – Θ:2

4ο Έτος – Ζ’ Εξάμηνο (7ο)

Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

ECTS:5 – Θ:3 Ε:2

Βιοτεχνολογία Φυτών

ECTS:5 – Θ:3 Ε:2

Mαθήματα Επιλογής

ECTS:20

Μαθήματα Επιλογής 7ου εξαμήνου

Αναλυτική Βιοχημεία

ECTS:5 – Θ:2 Φ:2

Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία

ECTS:5 – Θ:2 Φ:1 Ε:2

Βιοχημεία Κυτταρικής Βλάβης και Προστασίας

ECTS:4 – Θ:2

Δομική Βιοχημεία

ECTS:5 – Θ:2 Ε:2

Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία

ECTS:3 – Θ:2

Ενόργανη Ανάλυση

ECTS:4 – Θ:2 Φ:1

Κυτταροκαλλιέργειες

ECTS:4 – Θ:2 Ε:2

Γενετική Μηχανική εντόμων και Εφαρμογές

ECTS:3 – Θ:2 Φ:1

Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών

ECTS:3 – Θ:3 Φ:1

Μοριακή Ογκογένεση

ECTS:3 – Θ:3

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (γίνεται στο Βόλο)

ECTS:3 – Θ:2 Φ:1

4ο Έτος – Η’ Εξάμηνο (8ο)

Mαθήματα Επιλογής

ECTS:6

Διπλωματική εργασία

ECTS:24

Μαθήματα Επιλογής 8ου εξαμήνου

Μοριακή Ιολογία

ECTS:3 – Θ:2

Τεχνολογία Επεξεργασίας Αποβλήτων

ECTS:4 – Θ:2 Φ:4

Oρμονική Ρύθμιση Μεταβολισμού

ECTS:4 – Θ:2

Ακαδημαϊκή Γραφή στη Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία στην Αγγλική

ECTS:3 – Θ:2 Φ:1

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ECTS:4 – Θ:3

Ειδικά Θέματα Οργανικής Σύνθεσης

ECTS:4 – Θ:2 Ε:3

Φάρμακα στον αθλητισμό: antidoping, διεθνείς κανονισμοί, έρευνα WADA

ECTS:3 – Θ:2 Φ:2

Πληθυσμιακή Γενετική

ECTS:3 – Θ:2

Εξέλιξη Ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες

ECTS:3 – Θ:2 Φ:1

Επιστήμη Δεδομένων και Βιοτεχνολογία

ECTS:3 – Θ:2