Επιλογή Σελίδας

Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια

Το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 456 παρ.2 του Ν.4957/21.7.2022 θα χορηγείται στους πτυχιούχους του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας έως 31/8/2023 εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των εξής πέντε (6) προπτυχιακών μαθημάτων:
  1. Ανθρωπολογία της Αγωγής και Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις (Επιλογής/3 ECTS)
  2. Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών (Επιλογής/3 ECTS)
  3. Βιοηθική και Εκπαίδευση (Επιλογής/3 ECTS)
  4. Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Υποχρεωτικό/5 ECTS)
  5. Βιοστατιστική (Υποχρεωτικό/6 ECTS)
  6. Εξέλιξη (Υποχρεωτικό / 5 ECTS)
 2. Επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των δύο (2) από τα πέντε (5) ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων:
  1. Εξέλιξη ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες (Επιλογής/3 ECTS)
  2. Συνθετική Βιολογία (Επιλογής/4 ECTS)
  3. Νευροεπιστήμες & Συμπεριφορά (Επιλογής/4 ECTS)
  4. Φάρμακα στον αθλητισμό: Φάρμακα, antidoping, διεθνείς κανονισμοί, έρευνα WADA (Επιλογής/3 ECTS)
  5. Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία (Επιλογής/5 ECTS).

Το σύνολο των ECTS των απαιτούμενων μαθημάτων για την χορήγηση «Βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» ανέρχεται σε 31-34, ανάλογα με τα μαθήματα που θα δηλώσουν οι φοιτητές.

Παιδαγωγική Επάρκεια-Αντιστοίχιση Μαθημάτων

Νέος Τίτλος Παλαιός Τίτλος
Ανθρωπολογία της Αγωγής και Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις
Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών Διδακτική με έμφαση στις Βιοεπιστήμες
Βιοηθική και Εκπαίδευση Βιοηθική
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων Πληροφορική Η/Υ
Διατροφική και Μεταβολική Βιοχημεία Βιοχημεία Τροφίμων

Επιστημονικός Υπεύθυνος, κατά το παιδαγωγικό μέρος, για τα θέματα που σχετίζονται με τη Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, έχει οριστεί ο κ. Βασίλειος Πανταζής, ο οποίος διδάσκει και τις παιδαγωγικές ενότητες στα επιμέρους μαθήματα που εντάσσονται στον κύκλο της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. (116η/15.7.2020 Συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος)

Αίτηση Παρακολούθησης Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας