Επιλογή Σελίδας

Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 111 Ν. 4547/18 και άρθρο 32 παρ.5 Ν.5029/23), τις αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος (84η/17.10.18 και 150η/8.6.22 συνεδριάσεις) και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (207η/26.10.18 και 274η/24.6.2022 συνεδριάσεις), χορηγεί «Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» στους αποφοίτους που εισήχθησαν στο Τμήμα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των εξής έξι (6) προπτυχιακών μαθημάτων:
  1. Ανθρωπολογία της Αγωγής και Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις (Επιλογής/3 ECTS)
  2. Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών (Επιλογής/3 ECTS)
  3. Βιοηθική και Εκπαίδευση (Επιλογής/3 ECTS)
  4. Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Υποχρεωτικό/5 ECTS)
  5. Βιοστατιστική (Υποχρεωτικό/6 ECTS)
  6. Εξέλιξη (Υποχρεωτικό / 5 ECTS)
 2. Επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των δύο (2) από τα πέντε (5) ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων:
  1. Εξέλιξη ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες (Επιλογής/3 ECTS)
  2. Συνθετική Βιολογία (Επιλογής/4 ECTS)
  3. Νευροεπιστήμες & Συμπεριφορά (Επιλογής/4 ECTS)
  4. Φάρμακα στον αθλητισμό: Φάρμακα, antidoping, διεθνείς κανονισμοί, έρευνα WADA (Επιλογής/3 ECTS)
  5. Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία (Επιλογής/5 ECTS).

Το σύνολο των ECTS των απαιτούμενων μαθημάτων για την χορήγηση «Βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» ανέρχεται σε 31-34, ανάλογα με τα μαθήματα που θα δηλώσουν οι φοιτητές.

 

Η «Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» χορηγείται σε παλαιούς απόφοιτους του Τμήματος, που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, με την ακόλουθη διαδικασία:

 • Οι απόφοιτοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και αναλαμβάνουν την υποχρέωση επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης σε όσα από τα ανωτέρω μαθήματα δεν έχουν διδαχτεί. Σε κάθε μάθημα γίνονται δεκτοί μέχρι 10 απόφοιτοι κάθε έτος, η επιλογή των οποίων θα γίνεται με βάση τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου.
 • Οι αιτήσεις των αποφοίτων υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κατά το διάστημα 1-15 Ιουνίου κάθε έτους.

Παιδαγωγική Επάρκεια-Αντιστοίχιση Μαθημάτων

Νέος Τίτλος Παλαιός Τίτλος
Ανθρωπολογία της Αγωγής και Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις
Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών Διδακτική με έμφαση στις Βιοεπιστήμες
Βιοηθική και Εκπαίδευση Βιοηθική
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων Πληροφορική Η/Υ
Διατροφική και Μεταβολική Βιοχημεία Βιοχημεία Τροφίμων

Επιστημονικός Υπεύθυνος, κατά το παιδαγωγικό μέρος, για τα θέματα που σχετίζονται με τη Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, έχει οριστεί ο κ. Βασίλειος Πανταζής, ο οποίος διδάσκει και τις παιδαγωγικές ενότητες στα επιμέρους μαθήματα που εντάσσονται στον κύκλο της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. (116η/15.7.2020 Συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος)

Αίτηση Παρακολούθησης Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας