Επιλογή Σελίδας

Πανταζής Ε. Βασίλειος

Γνωστικό αντικείμενο: «Ανθρωπολογική Παιδαγωγική των Βιοεπιστημών»

vapantazis-at-bio.uth.gr | 2410-565233

Πτυχίο: Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας

Πτυχίο: Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα: Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Πανεπιστήμιο Duisburg-Essen, Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Γερμανία)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανθρωπολογική-Παιδαγωγική θεώρηση των Βιοεπιστημών και της Βιοηθικής, με τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις της και τις προεκτάσεις της στη Διδακτική Μεθοδολογία των θεμελιωδών ανθρωπολογικών κλάδων με άξονα τις Επιστήμες της Ζωής.

Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

Βιοστατιστική

Ανθρωπολογία της Αγωγής & Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις

Βιοηθική και Εκπαίδευση

Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία

Συνθετική Βιολογία

Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών

Φάρμακα στον αθλητισμό: antidoping, διεθνείς κανονισμοί, έρευνα WADA

Εξέλιξη Ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες