Επιλογή Σελίδας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μαρράς Σωτήριος

email: smarras-at-bio.uth.gr
Τηλέφωνο: 2410-565256
Θέση: Εργαστήριο Δομικής & Λειτουργικής Βιοχημείας
Κατηγορία: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Μήτσος Χρήστος

email: cmitsos-at-uth.gr
Θέση: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Κατηγορία: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Πανταζής Ε. Βασίλειος

email: vapantazis-at-bio.uth.gr
Τηλέφωνο: 2410-565233
Θέση: ΤΒΒ/ Διδασκαλία μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Κατηγορία: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Σταμάτης Κωνσταντίνος

email: kstamatis-at-bio.uth.gr
Τηλέφωνο: 2410-565219
Θέση: Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας
Κατηγορία: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Ντέλιου Ελευθερία

email: enteliou-at-uth.gr
Τηλέφωνο: 24210-74684
Θέση: Κέντρο Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) Π.Θ
Κατηγορία: Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (E.E.Π)