Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Στόχος της υπηρεσίας “ΠΡΟΣΒΑΣΗ” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/-τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) καθώς και των διδασκόντων τους, όπως και η ενημέρωση και η υποστήριξή τους.

Οι ΦμεΑ και οι διδάσκοντες/ουσες εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ για να εκφράσουν τις ανάγκες τους, να ενημερωθούν ή/και να λάβουν υποστήριξη σχετικά με θέματα πρόσβασης στο ΠΘ.

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αποφάσεις 8252/23/ΓΠ/05-04-2023 (ΦΕΚ 2431/Β΄/12-04-2023) και 10337/23/ΓΠ/04-05-2023 (ΦΕΚ 3094/Β΄/10-05-2023) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ή να επικοινωνήσετε στο prosvasi@uth.gr. Στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι επικοινωνίας μεταξύ της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και του Τμήματος: