Επιλογή Σελίδας

Κοντού Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια

Πρωτεϊνική Χημεία

mkontou-at-bio.uth.gr | 2410-565281

Πτυχίο: Τμήμα Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Department of Biological Sciences, University of Warwick, U.K και Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Florida, Gainesville, Florida, USA

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχέση δομής-λειτουργίας πρωτεϊνών – Κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός φαρμάκων. Μελέτες διαφορικής έκφρασης πρωτεϊνών με χρήση μεθόδων πρωτεομικής. Μελέτη του μηχανισμού πήξης του αίματος με έμφαση στον παράγοντα von Willebrand.

Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες

Κλινική Βιοχημεία

Δομική Βιοχημεία