Επιλογή Σελίδας

Τεχνικό Προσωπικό

Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ

Γκασδρόγκας Παναγιώτης

email: pgas-at-uth.gr
Τηλέφωνο: 2410-565275
Θέση: Τεχνική υποστήριξη Η/Υ Τμήματος