Επιλογή Σελίδας

Επισκέπτες Καθηγητές

Γκόνος Ευστάθιος

email: sgonos-at-eie.gr
Θέση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κατηγορία: Ερευνητής Α’

Ζωγράφος Σπυρίδων

email: sez-at-eie.gr
Θέση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κατηγορία: Ερευνητής Α’

Κώστας Ιωάννης

email: ikostas-at-eie.gr
Θέση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κατηγορία: Ερευνητής Α’

Γεωργιάδης Παναγιώτης

email: panosg-at-eie.gr
Θέση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κατηγορία: Ερευνητής Β’

Παπαδημητρίου Βασιλική

email: vpapa-at-eie.gr
Θέση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κατηγορία: Ερευνήτρια Β’

Παπανικολάου Αλέξης

email: A.Papanikolaou-at-westernsydney.edu.au
Θέση: Παν/μιο Σίνδεϊ
Κατηγορία: Λέκτορας

Πλέτσα Βασιλική

email: vpletsa-at-eie.gr
Θέση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κατηγορία: Ερευνήτρια Β’

Ραγκούσης Ιωάννης

email: ioannis.ragoussis-at-mcgill.ca
Θέση: Παν/μιο McGill Μόντρεαλ
Κατηγορία: Καθηγητής

Σκρέτας Γεώργιος

email: gskretas-at-eie.gr
Θέση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κατηγορία: Ερευνητής Β’

Χατζημανικάτης Βασίλειος

email: vassily.hatzimanikatis-at-epfl.ch
Θέση: Πολυτεχνική Σχολή Λωζάνης-EPFL
Κατηγορία: Αν. Καθηγητής

Ζουμπουρλής Βασίλειος

email: vzub-at-eie.gr
Θέση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κατηγορία: Ερευνητής Α’

Ζουμπουλάκης Παναγιώτης

email: pzoump-at-eie.gr
Θέση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κατηγορία: Ερευνητής Γ’

Χονδρογιάννη Νίκη

email: nikichon-at-eie.gr
Θέση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κατηγορία: Ερευνήτρια Α’

Ρέννος Φραγκούδης

email: r.fragkoudis-at-ed.ac.uk
Θέση: Edinburg Genome Foundry
Κατηγορία: Διευθυντής