Επιλογή Σελίδας

Συμμετοχή στον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών

Η Ερευνητική Υποδοµή OMIC-ENGINE είναι μια κατανεμημένη ερευνητική υποδομή εθνικής εμβέλειας με στόχο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και υποδομών Συνθετικής Βιολογίας. Στην OMIC-ENGINE συμμετέχουν βιοεπιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων από εννέα Ιδρύματα της Ελλάδας. Η OMIC-Engine συντονίζεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ομικές και λειτουργικές αναλύσεις) και σε αυτήν συμμετέχουν επίσης τρία ακόμη κεντρικά σημεία παροχής υπηρεσιών: το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (σύνθεση μορίων και γονιδιωματική συναρμολόγηση), το Πανεπιστήμιο Πατρών (ανάλυση δομής μακρομορίων), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (βιοπληροφορική ανάλυση και βιο-μοντελοποίηση, βιοαντιδραστήρες), καθώς και πέντε ακόμη εταίροι με διακριτό και συμπληρωματικό ρόλο: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Ερευνητική Υποδομή INSPIRED αποτελεί τη μοναδική εθνική υποδομή στο χώρο της Δομικής Βιολογίας. Ο κόμβος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (INSPIRED-Thessaly) βρίσκεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας – Μονάδα Κρυσταλλογραφίας Μακρομορίων) και στο Τμήμα Κτηνιατρικής (Εργαστήριο Βιοχημείας). Στο INSPIRED-Thessaly, στο Τμήμα, προσφέρονται υπηρεσίες παραγωγής πρωτεϊνών με μεθόδους ετερόλογης έκφρασης, κρυστάλλωσης μακρομορίων, συλλογής δεδομένων με περίθλαση ακτίνων Χ και προσδιορισμού της τρισδιάστατης δομής.

Η Ερευνητική Υποδομή INSPIRED αποτελεί τη μοναδική εθνική υποδομή στο χώρο της Δομικής Βιολογίας. Ο κόμβος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (INSPIRED-Thessaly) βρίσκεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας – Μονάδα Κρυσταλλογραφίας Μακρομορίων) και στο Τμήμα Κτηνιατρικής (Εργαστήριο Βιοχημείας). Στο INSPIRED-Thessaly, στο Τμήμα, προσφέρονται υπηρεσίες παραγωγής πρωτεϊνών με μεθόδους ετερόλογης έκφρασης, κρυστάλλωσης μακρομορίων, συλλογής δεδομένων με περίθλαση ακτίνων Χ και προσδιορισμού της τρισδιάστατης δομής.