Επιλογή Σελίδας

Μόσιαλος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιοτεχνολογία Μικροβίων

mosial-at-bio.uth.gr | 2410-565270

Πτυχίο: Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.

Mεταπτυχιακό: Μοριακή Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Vrije Universiteit Brussel, Βέλγιο, ΜΔΕ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, Vrije Universiteit Brussel, Βέλγιο

Διδακτορικό Δίπλωμα: Μοριακή Μικροβιολογία Vrije Universiteit Brussel, Βέλγιο

Μεταδιδακτορική Έρευνα: Imperial College London, Μεγάλη Βρετανία-Université de Lausanne, Ελβετία.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μοριακή Μικροβιολογία με έμφαση στην βιολογία των βακτηρίων του γένους Pseudomonas. Μελέτη σε γενετικό και βιοχημικό επίπεδο των μηχανισμών πρόσληψης σιδήρου των βακτηρίων μέσω σιδηροφορέων (siderophores). Μελέτη οξειδωτικού στρες στα βακτήρια. Μελέτη της παραγωγής υδροκυανίου στα βακτήρια και ο ρόλος τους στην φυσιολογία τους. Γονιδιακή ρύθμιση στα βακτήρια (two component regulatory systems). Βιοτεχνολογικές εφαρμογές των Ψευδομονάδων στην Γεωργία και το Περιβάλλον.

Μικροβιολογία – Ιολογία

Βιοτεχνολογία Ζώων

Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία