Επιλογή Σελίδας

Εγγραφή και επικαιροποιήση αναγκών για το εαρινό εξάμηνο στη δομή “πρόσβαση”

Η εγγραφή και η επικαιροποίηση αναγκών στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκίνησε την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022. Η εγγραφή ισχύει για όσους φοιτητές και όσες φοιτήτριες δεν έχουν εγγραφεί ποτέ στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ Για εγγραφή...