Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής υπ. διδάκτορα κ. Φ. Τέκου

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Φωτίου Τέκου με θέμα: «Μελέτη της βιολογικής δράσης εκχυλισμάτων γηγενών ποικιλιών οίνου, σε in vitro και in vivo συστήματα με τη χρήση μοριακών τεχνικών» και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο...

Τελικός πίνακας επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες, μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με αριθμό γενικού μητρώου) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του...

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών στην ηλεκτρονική υπηρεσία “Εύδοξος” (eudoxus.gr) θα ξεκινήσουν τη Τρίτη 21 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.   Η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Τρίτη 21 Μαρτίου...

Αξιολόγηση υποψηφίων για συμμετοχή στην αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του...

Ημερομηνία Ορκωμοσίας

Η Ορκωμοσία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Αναγόρευση Διδακτόρων) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 3/4/2023. Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με το αναλυτικό πρόγραμμα της...

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Οι Φοιτητές  του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 στο διάστημα από 24-2-2023 και μέχρι 17-3-2023. Για οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης μαθημάτων πατήστε...

Μη πραγματοποίηση μαθημάτων – Τετάρτη 8/3/2023, 10:00-14:00

Σήμερα Τετάρτη 8/3/2023, από 10:00 έως 14:00 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ώστε το προσωπικό του Τμήματος και οι φοιτητές να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα για το τραγικό...