Επιλογή Σελίδας

Υποβολή νέων αιτήσεων για δωρεάν σίτιση ακαδ. έτους 2022-2023 – Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σε υποβληθείσες αιτήσεις

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  που δεν πρόλαβαν σε προηγούμενη προθεσμία να υποβάλλουν αίτηση, ότι  θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης από 1 Σεπτεμβρίου  έως 13 Σεπτεμβρίου   μέσω της διαδικτυακής...