Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα “Το μικροβίωμα του εδάφους ως εργαλείο στην οικοτοξικολογία και στην φυτοπροστασία: προεκτάσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή”

  “Το μικροβίωμα του εδάφους ως εργαλείο στην οικοτοξικολογία και στην φυτοπροστασία: προεκτάσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή”.   Το  Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου...

Ολοκλήρωση εγγραφής των επιτυχόντων με την κατηγορία των Αθλητών

  Οι επιτυχόντες με την κατηγορία των Αθλητών πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 29/11/2023: Εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής...

Πρόσκληση υποστήριξης διδακτορικής διατριβής κ. Μαριάννας Αβραμίδου

  Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα  κ. Μαριάννας Αβραμίδου με θέμα: «Μηχανισμοί δράσης εδαφικών ενδοφυτικών μυκήτων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του φυτού και στην απόκριση σε αβιοτικές καταπονήσεις» και επιβλέπουσα την...

Δικαιούχοι φοιτητές/τριες δωρεάν σίτισης από 21-11-2023 έως 30-06-2024

  Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που υπέβαλαν και ολοκλήρωσαν την αίτηση σίτισης, ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης και ότι θα μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια όλων των  πόλεων από αύριο Τρίτη...

Μετακινήσεις 2023-2024 – Δικαιολογητικά εγγραφής

  Όσοι των οποίων εγκρίθηκε η αίτηση μετακίνησης στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας τις 24/11/2023.   Για να δείτε τα δικαιολογητικά πατήστε...