Επιλογή Σελίδας

Ολοκλήρωση εγγραφής των επιτυχόντων με την κατηγορία των Αθλητών

  Οι επιτυχόντες με την κατηγορία των Αθλητών πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 29/11/2023: Εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής...