Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

 Η Δημόσια Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Παράσχου Χριστοδούλου με θέμα:  «Επίδραση των μυκητιασικών β-γλυκανών από φυσικές πηγές στο γενωμικό και μεταβολομικό αποτύπωμα του εντερικού μικροβιώματος», και επιβλέποντα τον Κύριο...