Επιλογή Σελίδας

Μη πραγματοποίηση μαθημάτων – Τετάρτη 8/3/2023, 10:00-14:00

Σήμερα Τετάρτη 8/3/2023, από 10:00 έως 14:00 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ώστε το προσωπικό του Τμήματος και οι φοιτητές να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα για το τραγικό...