Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής υπ. διδάκτορα κ. Φ. Τέκου

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Φωτίου Τέκου με θέμα: «Μελέτη της βιολογικής δράσης εκχυλισμάτων γηγενών ποικιλιών οίνου, σε in vitro και in vivo συστήματα με τη χρήση μοριακών τεχνικών» και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο...