Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Ζ.-Β. Σκαπέρδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα κ. Ζωής-Βασιλικής Σκαπέρδα με θέμα: «Μελέτη δεικτών οξειδοαναγωγικής κατάστασης στο κρέας παραγωγικών ζώων», και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δ....