Επιλογή Σελίδας

Κατάθεση πτυχιακών εργασιών έως 24/2/2022

Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών στη Γραμματεία TBB από τους φοιτητές του Τμήματος θα γίνεται έως την Πέμπτη 24/2/2022. Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών θα γίνει δια ζώσης στο διάστημα από 2 έως 9/3/2022. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα...