Επιλογή Σελίδας

Δικαιούχοι Φοιτητές Δωρεάν Σίτισης

Δικαιούχοι φοιτητές/τριες δωρεάν σίτισης από 7-1-2022 έως 30-6-2022 Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι εκδόθηκαν νέα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης και ότι θα μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια όλων των πόλεων από...