Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Χρ. Παπαζλατάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα κ. Χριστίνας Παπαζλατάνη με θέμα:  «Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της μικροβιολογίας συστημάτων βιοκλινών που δέχονται απόβλητα από μονάδες...