Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Κ. Βουτετάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Κωνσταντίνου Βουτετάκη με θέμα:  «Μελέτη του ρόλου της ενζυμικής πρωτεΐνης IRE1 στον καρκίνο με μεθόδους βιοπληροφορικής ανάλυσης», θα...