Επιλογή Σελίδας

Αναβολή εξετάσεων της 19/02/2024

Οι εξετάσεις της Δευτέρας 19/02/2024 αναβάλλονται. Τη Δευτέρα θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για την εξεταστική ύστερα από τη Συνέλευση Τμήματος.