Επιλογή Σελίδας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών στη Γραμματεία TBB από τους φοιτητές του Τμήματος θα γίνεται έως την Πέμπτη 21/9/2023. Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών θα γίνει δια ζώσης έως 5/10/2023. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα...