Επιλογή Σελίδας

Εξέταση μαθήματος “Μεταβολισμός”

  Λόγω της κακοκαιρίας στο Βόλο την ημέρα της εξέτασης (Πέμπτη 28/9) του μαθήματος Μεταβολισμός όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν να προσέλθουν μπορούν να εξεταστούν την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023, 12.30-15.30....

Εξέταση μαθήματος “Δομή και Ανάλυση Βιομορίων”

  Αγαπητοί φοιτητές λόγω της κακοκαιρίας στο Βόλο την ημέρα της εξέτασης (Πέμπτη 28/9) του μαθήματος Δομή και Ανάλυση Βιομορίων όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν να προσέλθουν μπορούν να εξεταστούν στις 12 Οκτωβρίου 2023 17.30-20.30, Δημ. Λεωνίδας...