Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Εκθέσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων

Την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα: 11:00 στην αίθουσα 1 του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις της πορείας των διδακτορικών διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο...

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής Υπ. Διδάκτορα κ. Παναγιώτας Λίγγρη

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα   κ. Παναγιώτας Λίγγρη   Με θέμα: «Δομική και βιοχημική μελέτη πρωτεϊνών δέσμευσης οσφρητικών μορίων από έντομα»   και επιβλέποντα τον Δ/ντή Ερευνών Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας...

Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής Υπ. Διδάκτορα κ. Α. Μπελαβίλα-Τροβά

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα   κ. Αλέξανδρου Μπελαβίλα-Τροβά   με θέμα: «Μακρά μη κωδικοποιητικά RNA στην αναπαραγωγή και ανοσία των κουνουπιών Aedes και οι προοπτικές χρήσης τους στον εντομολογικό έλεγχο»  ...