Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Ο. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα   κ. Όλγας Παπαϊωάννου   με θέμα: «Η λειτουργία της ανθρώπινης αγγειογενίνης στην αγγειογένεση»   και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δ. Λεωνίδα,   θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 12...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Μ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα   κ. Μαρίας Μαρκαντώνη   με θέμα:  «Γονιδιωματική: μελέτη των αιτιών της ανδρικής υπογονιμότητας»    και επιβλέποντα τον Καθηγητή Ζήση Μαμούρη,   θα πραγματοποιηθεί την...