Επιλογή Σελίδας

Υποβολή αίτησης φοιτητών για στεγαστικό επίδομα

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό επίδομα  ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ότι το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα από την...

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Υπάρχουν διαθέσιμα θέματα για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Όποιος φοιτητής του 4ου έτους ή επί πτυχίω ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με μήνυμα στο email μου (stagkos@med.uth.gr). Τα θέματα σχετίζονται με τον προσδιορισμό της επίδρασης φυτικών εκχυλισμάτων στην...