Επιλογή Σελίδας

Οριστικά αποτελέσματα υποψήφιων για τις θέσεις αμειβομένης πρακτικής άσκησης 2021-2022 και επιπλέον θέσεις

Αγαπητοί/-ες φοιτητές/-τριες, μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος...