Επιλογή Σελίδας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών στη Γραμματεία TBB από τους φοιτητές του Τμήματος θα γίνεται έως την Τετάρτη 14/2/2024. Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών θα γίνει δια ζώσης στο χρονικό διάστημα από 26/2/2024 έως 1/3/2024. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα...