Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα  κ. Ελένης Παπαδοπούλου με θέμα: «Μελέτη του ρόλου του μικροβιώματος τοπικών ποικιλιών αμπέλου και της οινοποίησης στην ποιότητα των τελικών οινικών προϊόντων» και επιβλέποντα τον Καθηγητή...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΙΠΟΥΡΛΙΑΝΟΥ

  Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Ανδρέα Τσιπουρλιάνου με θέμα: «Η μοριακή εξέλιξη των κυτταρικών μηχανισμών παραγωγής ενέργειας: συγκριτική γονιδιωματική και λειτουργική ανάλυση» και επιβλέπουσα την Καθηγήτρια...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΛΑ

  Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Συμεών Κούλα με θέμα: «Δομικές και λειτουργικές μελέτες φωσφορυλασών των α-γλυκανών» και επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο Λεωνίδα, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023 και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΥ

  Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα  κ. Ελένης Κατσίβελου με θέμα: «Περιβαλλοντική τύχη και αλληλεπιδράσεις των κτηνιατρικών αντιβιοτικών με την μικροβιακή κοινότητα του εδάφους: ανθεκτικότητα, βιοαποδόμηση, ή...