Επιλογή Σελίδας

Εγγραφή εισαγομένων με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λύκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων με την κατηγορία των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λύκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024  είναι από 3/10/2023 έως...