Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη για Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων στο Τμ. Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του ΠΘ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη (και η σχετική αίτηση) για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστήμων Υγείας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2022-2023. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ...