Επιλογή Σελίδας

Δικαιολογητικά Ταυτοποιήσης Εισαχθέντων με την Κατηγορία των Αθλητών

Οι φοιτητές που εισήχθησαν με την κατηγορία των ΑΘΛΗΤΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν έως την Παρασκευή 3/12/2021 (ώρες 10:00-13:00) στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Βιόπολις Λάρισα) τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής...