Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη Εκλογών ΕΔΙΠ

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με τον αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Θεσσαλίας με ετήσια...