Επιλογή Σελίδας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία, θα πρέπει να καταθέσουν ή να στείλουν με courier (ΟΧΙ ταχυδρομικά) μέχρι τις 7/10/2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά, στην διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιόπολις 41500, Λάρισα, τηλ. επικοινωνίας 2410 565271  «Έγγραφα Ορκωμοσίας»

 

1. Αιτήσεις:

   α) ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

   β) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ*

   γ) ΑΙΤΗΣΗ  ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. (Εάν από τα μαθήματα επιλογής της β’ ομάδας (δείτε το link: https://bio.uth.gr/certificate-in-education/ ) έχετε περάσει περισσότερα από δύο μαθήματα επιλογής, σημειώστε στην αίτηση τα δύο μαθήματα που θέλετε να αναγράφονται στο πιστοποιητικό)

   δ) Οι φοιτητές που συγκεντρώνουν από τα μαθήματα επιλογής πάνω από 36 ECTS μονάδες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν (δεν είναι υποχρεωτικό), να επιλέξουν με ΑΙΤΗΣΗ τους εκείνα τα οποία θέλουν να μην προσμετρηθούν στον βαθμό πτυχίου. Σημειώνουμε ότι τα επιπλέον μαθήματα, που δεν προσμετρώνται στον βαθμό πτυχίου, αναγράφονται στο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και στο Παράρτημα Διπλώματος. Όσα μαθήματα επιλογής είχαν δηλωθεί και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό δεν αναγράφονται στην αναλυτική και στο Παράρτημα Διπλώματος.

  • Οι αιτήσεις να είναι συμπληρωμένες στον υπολογιστή όχι χειρόγραφα.
  • Το ονοματεπώνυμο στις αιτήσεις να είναι γραμμένο με πεζά γράμματα (μικρά όχι κεφαλαία).
  • Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν με ERASMUS + το σημειώνουν στην αίτηση ορκωμοσίας

 

2. Φοιτητική ακαδημαϊκή ταυτότητα

ή -σε περίπτωση απώλειας- σχετική υπεύθυνη δήλωση απώλειας/κλοπής μέσω της υπηρεσίας gov.gr, στο link: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

 

3. Ηλεκτρονική Αίτηση αποφοίτου

στο γραφείο Διασύνδεσης, στο link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlf3T5WxMD7JHj-5rmsdM5EZUNjcySVVNWFlaNFBSUVNWS0NIRjM5WkkxQS4u

*Η συμπλήρωση της αίτησης είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

4. Οι φοιτητές θα πρέπει:

   α) να έχουν καταθέσει την πτυχιακή τους εργασία στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο libthesis@uth.gr

   β) να έχουν ρυθμίσει τις εκκρεμότητές τους με την Βιβλιοθήκη (π.χ. επιστροφή βιβλίων που δε δικαιούνται, καταβολή χρηματικών οφειλών), ούτως ώστε η Γραμματεία να μπορεί να παραλάβει τα σχετικά πιστοποιητικά από την Βιβλιοθήκη.

 

5. Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο – κατάθεση πρωτοτύπου)

για την έκδοση παπύρου με κατάθεση στον Λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας του Παν/μίου Θεσσαλίας  201/480616-64 (ΙΒΑΝ GR58 0110 2010 0000 2014 8061 664).

Στο γραμμάτιο είσπραξης πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα του φοιτητή.

  • κόστος παπύρου: 4,96 €

 

6. Ανώνυμο ερωτηματολόγιο αποφοίτου

* Η συμπλήρωσή του είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ