Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Κυτταροκαλλιεργειών

Το Τμήμα διαθέτει τρία εργαστήρια κυτταροκαλλιεργειών όπου μελετώνται για ερευνητικούς σκοπούς αθανατοποιημένα κύτταρα θηλαστικών και πρωτογενείς καλλιέργειες ιχθύων. Τα εργαστήρια έχουν επιφάνεια περίπου 10 m2, 20 m2 και 30 m2 και είναι πλήρως εξοπλισμένα με 4 θαλάμους κάθετης νηματικής ροής, 3 επωαστικούς κλιβάνους διοξειδίου του άνθρακα, 3 ψυχόμενες φυγοκέντρους, 2 ανάστροφα μικροσκόπια, 3 δοχεία υγρού αζώτου, ψυγεία και καταψύκτες, υδατόλουτρα και όλο τον απαραίτητο βασικό εξοπλισμό. Στα εργαστήρια αυτά δραστηριοποιούνται μέλη από τα ερευνητικά εργαστήρια «Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας», «Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών», «Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας», «Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής» και «Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος». Ένα από τα εργαστήρια αυτά χρησιμοποιείται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής Κυτταροκαλλιέργειες και του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας, Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες».

Επικοινωνία

Υπεύθυνοι:
Αικατερίνη Μούτου
(Αναπλ. Καθηγήτρια)
2410-565279
kmoutou-at-bio.uth.gr


Νικόλαος Μπαλατσός
(Επικ. Καθηγητής)
2410-565261
balatsos-at-bio.uth.gr


Άννα-Μαρία Ψαρρά
(Αναπλ. Καθηγήτρια)
2410-565221
ampsarra-at-bio.uth.gr


Δημήτριος Στάγκος
(Επικ. Καθηγητής)
2410-565229
stagkos-at-bio.uth.gr