Επιλογή Σελίδας

Στάγκος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

Φυσιολογία Ζωϊκών Οργανισμών – Τοξικολογία

stagkos-at-bio.uth.gr | 2410-565229

Πτυχίο: Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακό: Γενετική Ανθρώπου, School of Biology, University of Leeds, Μ. Βρετανία

Διδακτορικό Δίπλωμα: Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωϊκών Οργανισμών, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μεταδιδακτορική Έρευνα: School of Pharmacy, University of Colorado at Denver, U.S.A.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μελέτη των μοριακών μηχανισμών της χημειοπροστατευτικής δράσης (αντικαρκινικής, αντιοξειδωτικής, αντιμεταλλαξιγόνου) φυτικών εκχυλισμάτων, φυτικών πολυφαινολών και άλλων φυτοχημικών συστατικών. Μελέτη της αντι-αγγειογενετικής δράσης χημικών ενώσεων (φυσικών και συνθετικών) και των εμπλεκόμενων μονοπατιών κυτταρικής σηματοδότησης. Μελέτη του φυσιολογικού και βιοχημικού ρόλου των ανθρώπινων αλδεϋδικών δεϋδρογονασών.

Φυσιολογία Ι

Φυσιολογία ΙΙ

Βιοχημική Τοξικολογία

Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία