Επιλογή Σελίδας

Μούτου Αικατερίνη

Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Βιολογία Σπονδυλωτών

kmoutou-at-bio.uth.gr | 2410-565279

Πτυχίο: Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

Διδακτορικό Δίπλωμα: Department of Zoology, University of Aberdeen, Μ.Βρετανία

Μεταδιδακτορική Έρευνα: CCMar, University of Algarve, Πορτογαλία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μελέτη των μοριακών μηχανισμών περιβαλλοντικής και ορμονικής ρύθμισης της ανάπτυξης του μυικού και σκελετικού συστήματος των ψαριών. Μοριακή φυσιολογία θρέψης και αύξησης των ψαριών. Μελέτη των μηχανισμών φυλετικής διαφοροποίησης των ψαριών.

Γενική Βιολογία

Κυτταρική Βιολογία

Φυσιολογία ΙΙ

Αναπτυξιακή Βιολογία